Ro ro til Fiskeskjær – tekst
Ro, ro til fiskeskjær
mange fisker får vi der
én til far og én til mor
én til søster og én til bror
og to til den som fisken dro (evt fikk)
og det var lille (barnets navn)

Ro, ro til fiskeskjær,
hva slags fisker får vi der?
laksen fet og flyndra bred
torsken grå, noen silder små
og ålen stor og lang som så
og ålen stor og lang som så